TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP

Cục Sở Hữu Trí Tuệ phát hành ấn phẩm 'Cam kết về Sở hữu trí tuệ trong các Hiệp định thương mại tự do' miễn phí

 


Cục Sở hữu trí tuệ vừa phát hành ấn phẩm “Cam kết về Sở hữu trí tuệ trong các Hiệp định thương mại tự do”. Đây là ấn phẩm tham khảo quan trọng, cung cấp kiến thức chuyên sâu về sở hữu trí tuệ trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và tham gia các hiệp định thương mại tự do của Việt Nam.

Ấn phẩm tập trung phân tích các cam kết về sở hữu trí tuệ mà Việt Nam tham gia trong các hiệp định đa phương và song phương, đặc biệt là CPTPP, EVFTA và RCEP. Nội dung ấn phẩm cung cấp những kiến thức cơ bản về sở hữu trí tuệ, phân tích chi tiết từng cam kết trong từng hiệp định và đánh giá sự tương thích của pháp luật Việt Nam, giúp người đọc nắm bắt được những vấn đề quan trọng.

Ấn phẩm là tài liệu tham khảo hữu ích cho các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, nhà đầu tư, luật sư, các chuyên gia kinh tế và những người quan tâm đến lĩnh vực sở hữu trí tuệ và thương mại quốc tế. Ấn phẩm được phát hành song ngữ Việt - Anh, định dạng ấn phẩm in và sách điện tử.

Giới thiệu chính

  • Giới thiệu chung về quyền sở hữu trí tuệ trong thương mại quốc tế;
  • Các cam kết liên quan đến sở hữu trí tuệ trong các điều ước quốc tế đa phương mà Việt Nam ký kết và tham gia;
  • Các cam kết liên quan đến sở hữu trí tuệ trong các điều ước quốc tế song phương mà Việt Nam ký kết và tham gia;
  • So sánh mức độ cam kết trong các hiệp định thương mại tự do (FTA) và đánh giá sự tương thích của pháp luật Việt nam và các cam kết trong các FTA;
  • Một số vấn đề cần lưu ý;
  • Nội dung về sở hữu trí tuệ trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP); Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA); và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP).

Tải miễn tại đây

cam-ket-shtt-trong-fta-web.pdf [1.83 Mb] (downloads: 2)
See the file online: cam-ket-shtt-trong-fta-web.pdf
 

Tài liệu được chia sẻ miễn phí tại đây: https://ipvietnam.gov.vn/vi_VN/web/guest/hoat-ong-shcn-trong-nuoc/-/asset_publisher/7xsjBfqhCDAV/content/shtt-fta

TH (phapluatxahoi.kinhtedothi.vn)

Hình ảnh Vinh Quang

Vinh Quang

Người kiểm duyệt

Xem gì ?

Bạn quan tâm