TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP

Lào Cai: Triển khai đề án 'Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025'

Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025" tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023 được triển khai với mục đích khuyến khích tinh thần khởi nghiệp và tự tạo việc làm cho học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp.

Chương trình nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp, giúp học sinh chủ động tìm kiếm việc làm sau tốt nghiệp. Đồng thời, nâng cao năng lực cán bộ, nhà giáo trong công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp; tạo môi trường hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi để học sinh, sinh viên hình thành và hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp và tự tạo việc làm sau khi tốt nghiệp.

 

  1. Biên soạn, in ấn, phát hành tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền về khởi nghiệp dành cho học sinh, sinh viên phù hợp với tình hình thực tiễn.
  2. Tổ chức các hoạt động truyền thông trực tiếp về khởi nghiệp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, xây dựng các tin, bài, phóng sự,…
  3. Tuyên truyền về khởi nghiệp trên phương tiện thông tin đại chúng.
  4. Tổ chức hội nghị, hội thảo, diễn đàn giới thiệu ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên kết nối với các doanh nghiệp, các nhà đầu tư.
  5. Tổ chức cho học sinh, sinh viên tham gia các cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp, ngày hội khởi nghiệp trong tỉnh, quốc gia, tuyên dương, khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực cho hoạt động.

Hỗ trợ đào tạo khởi nghiệp, tỉnh sẽ tổ chức các khóa học, các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, chia sẻ kỹ năng cho học sinh, sinh viên cùng đó nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo, cán bộ làm công tác tư vấn, hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp. Xây dựng chuyên đề khởi nghiệp và đưa vào chương trình đào tạo phù hợp với thực tiễn từng đơn vị. Tăng cường tổ chức hoạt động thực tập, trải nghiệm tại doanh nghiệp để tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên được tiếp xúc với các hoạt động sản xuất, kinh doanh để định hướng, lựa chọn ngành nghề phù hợp với năng lực và sở thích của bản thân. Ngoài ra, tổ chức các cuộc thi, hoạt động sáng tạo, tìm kiếm ý tưởng, dự án khởi nghiệp, qua đó giúp học sinh thể hiện và phát triển ý tưởng, định hướng tương lai.

Chú trọng đến việc xây dựng các cơ sở hạ tầng hỗ trợ khởi nghiệp, bao gồm việc hình thành và phát triển các khu vực khởi nghiệp và trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp, để cung cấp không gian làm việc, hỗ trợ tài chính và tư vấn cho các dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên.

Tỉnh sẽ kết nối và hợp tác với các doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước để triển khai các chương trình, dự án hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp. Ví dụ như việc liên kết với các trung tâm đào tạo nghề nghiệp, doanh nghiệp, tổ chức tư nhân để thực hiện các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp như đào tạo kỹ năng, trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ tìm kiếm nguồn vốn, thị trường và hỗ trợ các dịch vụ khác.

Đẩy mạnh việc triển khai chính sách hỗ trợ tài chính, tín dụng cho học sinh, sinh viên khởi nghiệp. Điều này bao gồm việc hỗ trợ vốn vay ưu đãi, giảm thuế, hỗ trợ chi phí thành lập doanh nghiệp, đào tạo kỹ năng quản trị, tìm kiếm thị trường và các hỗ trợ khác. Hỗ trợ này giúp học sinh, sinh viên có đủ nguồn lực để thực hiện các dự án khởi nghiệp của mình.

Thông qua việc triển khai các hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp, tỉnh Lào Cai mong muốn tạo ra một môi trường khởi nghiệp đầy sáng tạo và năng động, góp phần giảm bớt tỷ lệ thất nghiệp và tạo việc làm cho người trẻ, đồng thời khuyến khích sự phát triển kinh tế địa phương.

Nguồn : thuonghieucongluan.com.vn

TH (phapluatxahoi.kinhtedothi.vn)

Hình ảnh Vinh Quang

Vinh Quang

Người kiểm duyệt

Xem gì ?

Bạn quan tâm