TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP

Ngắm nhìn BMW K100 Cafe Racer mang đậm chất quân đội

Chủ cơ sở Cardsharper Customs, Jacek Mulak đã thất bại khi kêu gọi quyên góp để duy trì lò độ. Đứng trước tình thế khó khăn, anh đã liều lĩnh chế tạo mẫu cafe này một mình như di sản cuối cùng.