TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP

Những phần mềm và chương trình tách lời bài hát ra khỏi nhạc nền

Không phải lúc nào việc tách giọng hát ra khỏi nhạc nền cũng là việc đơn giản vì quá trình này phụ thuộc nhiều yếu tố như nén file, tách hình ảnh stereo, tần số quang phổ... Với những phần mềm và chương trình mà chúng