TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP

Quảng cáo 30 giây không thể bỏ qua trên YouTube TV

YouTube thông báo cải tiến quảng cáo mới tại sự kiện ở New York, bao gồm quảng cáo 30 giây không thể bỏ qua trên YouTube Select TV. YouTube sắp ra mắt tính năng mới trên TV, cho phép quảng cáo không bỏ qua trong 30