TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP

WhatsApp: Cập nhật thêm tính năng có thể thu hồi hoặc chỉnh sửa khi đã gửi tin nhắn

Để sử dụng tính năng này, bạn chỉ cần nhấn giữ vào tin nhắn bạn muốn chỉnh sửa, sau đó chọn biểu tượng chỉnh sửa hoặc thu hồi tương ứng. Lưu ý rằng bạn cần phải thực hiện thao tác này trong vòng 15 phút sau khi tin

Tin vui cho người dùng WhatsApp: Bạn có thể sửa hoặc thu hồi tin nhắn khi đã gửi

Bạn có thể sửa hoặc thu hồi tin nhắn sau khi đã gửi. Không còn lo lắng vì gửi nhầm nội dung hay đánh máy sai chính tả, giờ đây bạn sẽ có cơ hội "cứu vãn" tình hình trong vòng 15 phút kể từ khi tin nhắn được