TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP

Các đơn vị đo lường cơ bản trong máy tính

Bit là viết tắt của Binary Digit, là đơn vị cơ bản dùng để đo lượng thông tin trong máy tính, tính dung lượng của bộ nhớ như: ổ cứng, USB, thẻ nhớ, RAM... Bit là thuật ngữ chỉ phần nhỏ nhất của bộ nhớ máy tính có thể