TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP

Hướng dẫn bỏ qua CAPTCHA của trang web trên iPhone và iPad

Hầu như tất cả người dùng Internet đều đã từng gặp thử thách CAPTCHA khó chịu, khi trang web và màn hình đăng nhập ứng dụng yêu cầu hoàn thành bài kiểm tra bạn có phải robot không như chạm vào hình ảnh đèn giao thông