TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP

Thiết bị Xiaomi đã Unlock Bootloader sẽ không được cập nhật HyperOS

Tại sự kiện ra mắt dòng Xiaomi 14 mới, Xiaomi đã công bố phiên bản chính thức của HyperOS dựa trên Android 14 nhằm thay thế MIUI cũ. Tuy nhiên, Xiaomi cũng đã thông báo tới các thiết bị đã mở khóa bootloader.