TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP

Cách ẩn/hiện thanh dấu trang, quản lý thêm sửa xóa bookmark dễ dàng trên Google Chrome

Dấu trang hay Bookmark là tính năng không thể thiếu trên trình duyệt giúp người dùng lưu lại các trang web để truy cập nhanh hơn trong lần tiếp theo mà không cần nhập địa chỉ hay tìm kiếm thủ công. Bài viết này sẽ

Một số giải pháp khôi phục Bookmark và lịch sử duyệt web đã bị xóa

Những bookmark quan trọng đã bị mất khi bạn xóa lịch sử duyệt web trên Chrome, hoặc cập nhật lên phiên bản mới, phải làm sao bây giờ? Để khắc phục vấn đề đó, TCN đưa ra cho bạn một số giải pháp giúp khôi phục Bookmark