TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP

Những thủ tục cần thiết khi mua bán xe với biển số định danh sau ngày 15/8

Theo thông báo mới nhất từ Chính phủ, kể từ ngày 15/08/2023 việc cấp và quản lý biển số xe sẽ theo quy định mới, được gọi là biển số định danh. Việc áp dụng hệ thống biển định danh, được nhiều người dân đặt ra câu hỏi