TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP

Cáp quang biển dự kiến hoàn tất việc sửa chữa vào tháng 6/2023

Hai tuyến IA và SMW3 đã được sửa chữa xong và hoạt động bình thường từ ngày 3/5. Hai tuyến AAE-1 và AAG dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 5. Riêng tuyến APG sẽ mất thêm một tháng nữa, dự kiến khắc phục xong vào tháng 6.