TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP

Kho lưu trữ gói phần mềm PHP Packagist bị xâm nhập, ảnh hưởng đến hơn 500 triệu lượt cài đặt

Kho lưu trữ gói (package) phần mềm PHP Packagist đã tiết lộ thông tin về một đối tượng xâm nhập thành công vào bốn tài khoản không hoạt động trên nền tảng này, từ đó chiếm quyền kiểm soát hơn mười package với tổng cộng