TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP

Apple "tham chiến" cuộc đua AI với MLX framework cho chip Apple Silicon

Nhóm nghiên cứu máy học của công ty đã phát hành MLX, một framework máy học nơi các nhà phát triển có thể xây dựng các mô hình chạy hiệu quả trên Apple Silicon và thư viện deep learning MLX Data. Cả hai đều có thể truy