TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP

Bkav cảnh báo virus có khả năng “tái sinh” trên svchost.exe

Một loại virus cực kỳ nguy hiểm đang có dấu hiệu tăng cao tại Việt Nam bởi nó có khả năng “tái sinh” khi ăn sâu vào hệ thống máy tính, lợi dụng tiến trình chuẩn svchost.exe trên hệ điều hành Windows.