TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP

Danh sách 36 tựa game đầu tiên sẽ phát hành trên Xbox Game Pass Core

Xbox Live Gold sẽ không còn hoạt động kể từ hôm nay 14 /9. Thay thế nó là một cấp Game Pass mới có tên Xbox Game Pass Core. Xbox hiện đã tiết lộ danh sách ban đầu của các tựa game Game Pass Core, nhưng những lựa chọn