TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP

Cách sửa lỗi AirDrop không hoạt động trên iPhone, iPad

AirDrop là một tính năng vô cùng tuyệt vời của Apple, cho phép người dùng chia sẻ dữ liệu giữa các thiết bị trong cùng hệ sinh thái như iPhone, iPad và MacBook. AirDrop có thể chia sẻ nhiều thứ, chẳng hạn như danh bạ,