TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP

Khôi phục mật khẩu BHXH số (VssID) dễ dàng nhờ hỗ trợ của trợ lý ảo

Trợ lý ảo giúp người dùng khôi phục mật khẩu BHXH số (VssID) một cách dễ dàng và nhanh chóng. Chỉ cần nhập thông tin cá nhân để xác minh danh tính, người dùng sẽ nhận được hướng dẫn chi tiết để thiết lập lại mật khẩu,