TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP

Summoners War: Nhiệm vụ - Trận Đánh Ảo 4 - Băng và Lửa

Nhiệm vụ Trận chiến ảo 4 - Băng và Lửa người chơi được sở hữu những Herro khá mạnh và có các kỹ năng (Skill) đặc biệt. Đây cũng là nhiệm vụ khá hay khi người chơi muốn đạt tới 3 SAO phải hoàn thành tối đa là 17 lượt.