TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP

Phân biệt Lightstick (Búa Blackpink) thật giả đơn giản

Một bộ lightstick chính hãng bao gồm 3 món: 1 lightstick, 1 dây đeo và 1 bản hướng dẫn sử dụng. Giá của sản phẩm ở mức khoảng 830.000-1.100.000 đồng/bộ. Khi các concent của nhóm càng đến gần lượng đơn đặt hàng gia tăng