TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP

Hướng dẫn bạn cách tắt xác thực bằng AssistiveTouch trên iPhone

Xác thực bằng AssistiveTouch thường được dùng để xác nhận thanh toán bằng Face ID dùng để mua ứng dụng trên App Store, “nhà Táo” ra tính năng này để hạn chế việc người dùng sử dụng nút vật lý quá nhiều lần gây liệt