Xem thêm

Quảng cáo trực tuyến là nguồn thu lớn nhất của Google, chiếm 79% lợi nhuận của công ty trong năm 2022.

Xem thêm

Đây là lần thứ tư Google bị buộc tội vi phạm luật chống độc quyền của EU trong những năm gần đây. Hệ quả là Google từng bị phạt hàng tỷ USD liên quan tới hệ điều hành Android hay dịch vụ mua sắm trực tuyến.

Xem thêm

Xem thêm

Xem thêm

Xem thêm

Xem thêm

Xem thêm

Xem thêm

Xem thêm

Xem thêm

Xem thêm

Xem thêm

Xem thêm

Xem thêm

Xem thêm

Xem thêm

Xem thêm

Xem thêm

Xem thêm

Xem thêm

Xem thêm

Xem thêm