Hiện tại (26/05), Epic Games Store thông báo giảm giá 100% game Fallout: New Vegas Ultimate Edition đến 10 giờ đêm ngày 1/6/2023. Trên thị trường quốc tế, trò chơi có giá 19,99 USD còn giá đồng tương ứng là 450.000 đồng.

Xem thêm