TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP

Tháng 7/2024 sẽ ra mắt phần mềm phòng, chống lừa đảo qua mạng miễn phí

Tháng 7/2024 sẽ ra mắt phần mềm phòng, chống lừa đảo qua mạng miễn phí
Quang cảnh Hoi thảo “Phòng, chống lừa đảo tren khong gian mạng”. Ảnh: Hồng Quang

Đay la ung dụng cho đien thoại thong minh (smartphone), được cung cấp hoan toan miễn phí, hỗ trợ 2 he điều hanh phổ biến nhất hien nay la Android va iOS. Phần mềm được kỳ vọng sẽ trở thanh cong cụ hữu hieu phat hien cac dấu hieu lừa đảo tren mạng, đồng thời góp phần nang cao kỹ năng an toan cho người dung.

Phần mềm nay la mot trong những nhiem vụ trọng tam, được Hiep hoi An ninh mạng Quốc gia đặt kế hoạch hoan thanh trong 6 thang đầu năm 2024. Đay la dự an mang tính cong đồng, phi lợi nhuận, khong sử dụng ngan sach Nha nưoc, kinh phí được huy đong từ nguồn tai trợ xã hoi.

Phat biểu tại Hoi thảo, ong Vũ Ngọc Sơn, Trưởng ban Nghien cuu cong nghe, Hiep hoi An ninh mạng Quốc gia, Giam đốc cong nghe Cong ty An ninh mạng NCS, kiến truc sư trưởng của phần mềm cho biết, nghien cuu kỹ 24 hình thuc lừa đảo cũng như cac tổ hợp biến thể ma cac đối tượng đã sử dụng, chung toi xac định 5 điểm chốt chặn quan trọng có thể giup người dan phòng chống lừa đảo. Phần mềm sẽ phat hien cac dấu hieu khong an toan thong qua kiểm tra số đien thoại, địa chỉ website (link), kiểm tra số tai khoản, quet mã đoc va kiểm tra mã QR.

Chuc năng kiểm tra số đien thoại của phần mềm nay sẽ giup người dung ngăn chặn cac số lừa đảo có trong cơ sở dữ lieu cũng như cảnh bao cac số quảng cao lam phiền. Người dung có thể chủ đong chặn cac số khong muốn lien lạc hoặc tạo ngoại le cho cac số thường xuyen trao đổi.

Voi chuc năng kiểm tra địa chỉ website, người dung có thể phat hien cac trang web lừa đảo, chua mã đoc hoặc trang giả mạo. Người dung sẽ nhận được khuyến cao khong nen truy cập cac trang web nay để phòng tranh bị mất tai khoản. Phần mềm cũng hỗ trợ người dung quet cac mã QR trưoc khi giao dịch, giup phat hien ra cac mã QR có dấu hieu lừa đảo.

Chuc năng quet mã mã đoc sẽ được cảnh bao khi cai cac ung dụng giả mạo hoặc có chua mã đoc. Từ đó giup phòng ngừa cac tình huống mạo danh cơ quan, tổ chuc để lừa cai ung dụng giả, chiếm quyền điều khiển đien thoại, sau đó tự đong chuyển tiền. Kịch bản nay đã rất nhiều người bị mắc bẫy trong thời gian qua.

Theo đại dien đoi ngũ phat triển phần mềm, cơ sở dữ lieu lừa đảo sẽ được kết nối, cập nhật từ cac bo, nganh trong nưoc như Bo Cong an, Bo Thong tin va Truyền thong, Ngan hang Nha nưoc va cac ben lien quan khac. He thống cũng sẽ kết nối voi cơ sở dữ lieu cac cong ty an ninh mạng la thanh vien của Hiep hoi An ninh mạng quốc gia, cũng như cac tổ chuc chống lừa đảo quốc tế để phat huy suc mạnh tổng hợp.

Dự kiến, phần mềm chống lừa đảo sẽ mở thử nghiem dien hẹp trong thang 6 va chính thuc ra mắt vao thang 7/2024. Người dung có thể theo dõi, cập nhất cac thong tin moi nhất về phần mềm phòng chống lừa đảo tren website chính thuc của Hiep hoi an ninh mạng quốc gia tại địa chỉ https://nca.org.vn.

Cảnh bao về thủ đoạn mạo danh cơ quan chuc năng để hỗ trợ lấy lại tiền lừa đảo
Tấn cong mạng nhắm vao cong ty tai chính, chung khoan gia tăng tại Viet Nam
Gần 16.000 phản anh lừa đảo trực tuyến gay thiet hại 390.000 tỷ đồng trong năm 2023

Nguyễn Đăng

TH (phapluatxahoi.kinhtedothi.vn)

Hình ảnh

Ẩn Danh

Đang cập nhật...

Xem gì ?