CHUYÊN TRANG THÔNG TIN Ô TÔ ĐIỆN TẠI VIỆT NAM

Q4 e-tron Sportback 45

Bài viết này sẽ giới thiệu và đánh giá nhanh về mẫu xe điện Audi Q4 e-tron Sportback 45. Audi Q4 e-tron Sportback 45 là biến thể thể thao coupe của dòng SUV compact thuần điện Q4 e-tron. Xe sử dụng hệ dẫn động cầu sau