CHUYÊN TRANG THÔNG TIN Ô TÔ ĐIỆN TẠI VIỆT NAM

Xe điện Polestar 4: Chính thức niêm yết giá rẻ hơn 25,000 euro so với bản Polestar 3

Polestar 4 sẽ có giá khởi điểm gần 65.000 Euro. Mặc dù nó đắt hơn Polestar 2 khoảng 13.600 Euro, nhưng nó tiết kiệm được một số tiền đáng kể so với giá khởi điểm của Polestar 3, mà cao hơn Polestar 4 hơn 25.000 Euro.