CHUYÊN TRANG THÔNG TIN Ô TÔ ĐIỆN TẠI VIỆT NAM

Thanh lý hàng tồn, Isuzu MU-X giảm giá 120 triệu

Các phiên bản được giảm giá 110-114 triệu đồng đều là đời 2016.